UCFMD og MetaDir

The user information systems described in this article are systems used by Danish institutions to synchronise user data. These systems are only used by Danish institutions, therefore the following article is written in Danish.

WISEflow kan integrere med forskellige brugerinformationssystemer. Gennem integrationen til disse brugerinformationssystemer, kan WISEflow hente og vise oplysninger om brugere.

UCFMD og MetaDir

WISEflow integrerer med brugerinformationssystemerne UCFMD og MetaDir.

Når en flowadministrator synkroniserer et flow eller opretter et flow ved hjælp af en SIS eller esas kilde, synkroniseres data fra kilden til WISEflow. Brugere som synkroniseres fra kilden, har ikke noget organisations-id tilknyttet, WISEflow er derfor nødt til at hente organisations-id'et fra enten UCFMD eller MetaDir, og derefter tilknytte det til den rigtige bruger. 
Dette fungerer ved, at WISEflow sender en liste med brugernes CPR-numre, som modtages fra kilden, til UCFMD eller MetaDir, herefter sendes en liste med brugernes organisations-id'er tilbage.

Sammenkoblingen mellem brugeren i WISEflow og organisations-id'et sker ved hjælp af CPR-nummeret, som er det unikke id der modtages fra kilden. Det er derfor vigtigt, at de CPR-numre som findes på brugerne er unikke.

Hvis en bruger i UCFMD eller MetaDir opdateres, vil ændringerne blive vist i WISEflow efter den daglige synkronisering (hver nat), eller hvis en flowadministrator manuelt synkroniserer flowet med kilden.

Bemærk: UCFMD og MetaDir tilføjer kun organisations-id og nye e-mailadresser til brugeren.

English Article

WISEflow integrates with different user information systems. WISEflow fetches information about users from these systems to display in WISEflow.

UCFMD and MetaDir

UCFMD and MetaDir contain information about users.

When a user synchronises a flow or creates a flow using SIS or esas, WISEflow receives data from SIS or esas. Users from SIS or esas have no associated organisation ID which WISEflow will need to get from other systems. WISEflow sends a list of CPR numbers to the user information systems and the list returns the organisation ID. The merged data is afterwards visible to the users in WISEflow.

If a user profile in UCFMD or MetaDir is updated the changes will appear in WISEflow after the daily synchronisation (every night) or if a manager manually synchronises the flow with SIS.dk.

Note: UCFMD and MetaDir will only add the organisation ID and new e-mail addresses to the user.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Articles in this section