Censor-IT Integration

Censor-IT is a Danish system for allocating assessors. Censor-IT is only be used by Danish institutions, therefore the following article is written in Danish.

WISEflow Henter Følgende Data

Flows kan oprettes ved hjælp af et prøvenummer fra Censor-IT. Et nyoprettet flow med en Censor-IT kilde, vil automatisk synkronisere og tilføje en flere bedømmere fra Censor-IT til flowet:

Screenshot_2022-11-15_at_10.23.21.png

Felt i WISEflow Eksempel
Prøvenummer fra Censor-IT

"76820"

 

Et eksisterende flow oprettet uden en Censor-IT kilde, kan synkroniseres med et prøvenummer fra Censor-IT ved at tilføje en ekstra kilde til flowet. Dette vil synkronisere og tilføje en eller flere bedømmere til flowet:

Screenshot_2022-11-15_at_10.26.21.png

Felt i WISEflow Eksempel
Prøvenummer fra Censor-IT

"76820"

 

Når et flow er synkroniseret med et eller flere prøvenumre, synkroniserer WISEflow følgende oplysninger fra Censor-IT, som tilføjes til flowet:

Felt i WISEflow Eksempel
Flow titel "Professionsbachelor i Leisure Management ‐ Obligatoriske fag ‐ Leisu...."
Startdato for deltagere "2014‐06‐18"
Slutdato for deltagere: "2014‐06‐19"

 

Når et flow er blevet synkroniseret med et eller flere prøvenumre, oprettes bedømmere på licensen med følgende oplysninger:

Felt i WISEflow Eksempel
CPR nummer "2233442345"
Fornavn "Bent"
Efternavn "Bentsen"
Email "bentsen@noone.com"
Telefonnummer "23225534"

Bedømmere der er synkroniseret fra Censor-IT bliver automatisk tilføjet til flowet.

WISEflow Eksporterer Følgende Data

Når et flow er blevet synkroniseret med et eller flere prøvenumre, eksporterer WISEflow følgende oplysninger tilbage til Censor-IT:

Screen-Shot-2016-08-11-at-14.17.56.png

Når karaktererne eksporteres til Censor-IT, eksporteres de som en vurderingsfordeling, hvilket betyder, at antallet af hver af de specifikke vurderinger eksporteres.
Se nedenstående tabel for et eksempel.

Felt i WISEflow

Eksempel

Organisations ID "1010"
Karakter type "2"
Karakter "-3"

Karaktereksporten indeholder også et Flow ID.

English Article

If your institution is set up to create flows that import data directly from Censor IT, flows can be created and synchronised to automatically add external assessors from Censor IT.

WISEflow Will Fetch the Following Data

Flows can be created using a test number (Prøvenummer) from Censor-IT, which will automatically add the corresponding assessor from Censor-IT to the newly created flow:

Screenshot_2022-11-15_at_10.23.21.png

Input field in WISEflow Example
Test number (Prøvenummer) "76820"

 

Existing flows can be synchronised with a test number (Prøvenummer) from Censor-IT, which will add the corresponding assessor from Censor-IT to the flow as an external assessor:

Screenshot_2022-11-15_at_10.26.21.png

Input field in WISEflow Example
Test number (Prøvenummer) "76820"

 

When a flow has been synchronised with one or more Censor-IT Test numbers (Prøvenumre), WISEflow will synchronise the following information from Censor-IT which is added to the flow.

Input field in WISEflow Example
Exam title "Professionsbachelor i Leisure Management ‐ Obligatoriske fag ‐ Leisu...."
Start date participation "2014‐06‐18"
End date participation "2014‐06‐19"

 

When a flow has been synchronised with one or more Censor-IT Test numbers (Prøvenumre) we create assessors on the licence with the following information:

Input field in WISEflow Example
National Id "2233442345"
First Name "Bent"
Last Name "Bentsen"
Email(s) "bentsen@noone.com"
Phone Number(s) "23225534"

Assessors coming from Censor-IT are automatically associated with the flow.

WISEflow Will Export the Following Data

When a flow has been synchronised with one or more Censor-IT Test numbers (Prøvenumre) we export the following information back to Censor-IT.

Screen-Shot-2016-08-11-at-14.17.56.png

When the assessments are exported to Censor-IT they are exported as an assessment distribution which means that the number of each of the specific assessments are exported. See the table below for an example.

Input field in WISEflow Example
Organisation Id "1010"
Grade Type "2"
Grade "-3"

Furthermore, the export to Censor-It also includes the Flow ID.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Articles in this section